CrèditPla Estudiant Assegurat

El CrèditPla Estudiant Assegurat està destinat a aquelles persones que volen estalviar per al futur dels seus fills, nets o nebots de manera progressiva, amb la màxima tranquil·litat.

pr CreditEstudiantAssegurat

ico caracteristiques 1

Característiques

Aquest pla s’adreça a persones adultes amb fills, nebots, nets o menors al seu càrrec que estiguin interessades a contractar un pla d’estalvi pensant en el futur d’aquests menors.

ico ventajas

Avantatges

El CrèditPla Estudiant Assegurat garanteix:

ico rescate

Rescats

El primer rescat es pot realitzar un cop hagin passat dos anys des de la contractació del producte.

A partir del segon any, i fins a 2 anys abans del venciment, es pot realitzar un rescat parcial (mínim de 300 €) o total amb una penalització de l’1% sobre el capital rescatat. En aquest cas, però, el capital no estarà garantit.

Durant els 2 anys anteriors al venciment, el capital rescatat no estarà subjecte a cap penalització.

Excepcionalment, el capital es pot rescatar en qualsevol dels casos següents:

ico vencimento

Venciments

El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.

 

En arribar al venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda. 

ico vencimento

Venciments

El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.

 

En arribar al venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda. 

ico faqs

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.